Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławie

Wpływ dodatku zeolitu do pasz na przebieg odchowu warchlaków i koncentrację amoniaku w pomieszczeniach warchlakarniNazwa wydziału:
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Autor:
prof. dr hab. Bogusław Fuchs
Autor:
mgr inż. Dariusz Kotara
Rok zakończenia:
2000
Słowa kluczowe:
pasze zeolit bihz warchlaki
Wyniki badań:
Celem przeprowadzonych badań była ocena wyników produkcyjnych u warchlaków otrzymujących w porównaniu z grupą kontrolną negatywną dodatek 1% i 2% zeolitu?klinoptiolitu w mieszance. Zeolit?klinoptiolit jest zarejestrowany w krajach Unii Europejskiej jako naturalny dodatek do paszy dla świń i drobiu. Mieszanki podawane dla wszystkich grup prosiąt były izoenergetyczne i izobiałkowe. Różnice w zakresie energii i białka wyrównano do podobnego poziomu różnymi udziałami śruty sojowej i tłuszczu.
Wnioski do praktyki:
Najlepsze efekty w zakresie odchowu zwierząt uzyskano przy 2% dodatku zeolitu do paszy. Sztuki z tej grupy były lżejsze w 80. dniu życia średnio o około 1 kg niż zwierzęta z pozostałych grup, lecz lepiej wykorzystywały paszę, wykazywały wyższą zdrowotność skutkiem czego większa ich ilość została przeklasowana na tucz. Należy podkreślić, że w pomieszczeniach, w których odchowywano zwierzęta otrzymujące w paszy 1% lub 2% zeolitu odnotowano o od 12% do 16% niższe stężenie amoniaku, co wywarło prawdopodobnie również korzystny wpływ na lepszą kondycję zdrowotną tych zwierząt. Stwierdzono także, że wraz ze wzrostem zawartości zeolitu w mieszance malało stężenie amoniaku w budynkach warchlakarni.
Obszary zastosowań:
rolnictwo i leśnictwo
Praca zgłoszona do ochrony patentowej:
Nie