BAZA LABORATORIÓW I APARATURY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIUPowrót do strony głównej


autor słowa kluczowe (tagi) tytuł treść rok zakończenia klasyfikacja
Kliknięcie w strzałki spowoduje zmianę sortowania.

l.p. tytuł pracy autor (1.) zgłoszono do ochrony patentowej? operacje
1 7-Propoksynaringenina, 7,4’-dipropoksynaringenina i sposób jednoczesnego otrzymywania 7-propoksynaringeniny oraz 7,4’-dipropoksynaringeniny prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
2 5,7,4’-Tripropoksynaringenina i sposób otrzymywania 5,7,4’-tripropoksynaringeniny prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
3 Zastosowanie 3-(4-bromofenetylo)-6-(tert-butylo)-3,4-dihydro-2H-benzo[1,3]oksazyny dr Gębarowska Elżbieta Tak
4 Czochradło dla zwierząt, zwłaszcza dla bydła Rudnicka Agnieszka Tak
5 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
6 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
7 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
8 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
9 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
10 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
11 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
12 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
13 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
14 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
15 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
16 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
17 Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu dr Dymarska Monika Tak
18 Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu dr Dymarska Monika Tak
19 Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu dr Dymarska Monika Tak
20 2'-O-β-D-glukopiranozylo-1'',2'',α, β-tetrahydroksantohumol C i sposób jego otrzymywania prof. dr hab. Huszcza Ewa Tak
21 Mieszanina alkaloidów łubinu oraz zastosowanie mieszaniny alkaloidów dr Gębarowska Elżbieta Tak
22 1,2-Digeranoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
23 Kompozycja o synergistycznym działaniu przeciwdrobnoustrojowym i zastosowanie kompozycji o synergistycznym działaniu przeciwdrobnoustrojowym dr hab. Malicki Adam Tak
24 Biopreparat do zaprawiania nasion roślin warzywnych, sposób wytwarzania biopreparatu oraz kompozycja dr Kancelista Anna Tak
25 Krystaliczna forma kompleksu azotan(V) [(2-amino-5-guanidynopentano)(mi-O,O'-azotano(V))(2,2'-dipirydylo)miedzi(II)] i sposób jej wytwarzania dr hab. Gągor Anna Tak
26 Bioaktywne kompozycje kosmetyczne dr hab. Bodkowski Robert Tak
27 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
28 Sposób wytwarzania czystego optycznie (+)-(R)-7-hydroksyflawanonu dr Dymarska Monika Tak
29 1,2-Diweratroilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
30 1-Anyżoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
31 1-Weratroilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
32 1-Anyżoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
33 Nazwa: 1-Palmitoilo-2-weratroilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
34 Sposób otrzymywania preparatu zawierającego glikozaminoglikany i żelatynę prof. dr hab. Kopeć Wiesław Tak
35 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj dr Bobak Łukasz Tak
36 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja dr Bobak Łukasz Tak
37 Preparat do kontroli roztoczy dr hab. Szumny Antoni Tak
38 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on. prof. dr hab. Olejniczak Teresa Tak
39 1,2-Dianyżoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
40 1-Palmitoilo-2-anyżoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
41 (+)-5-hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on oraz sposób wytwarzania (+)-5-hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-onu o aktywności antyfidantnej dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
42 Sposób otrzymywania (–)-enancjomeru (–)-(1R,4S)-2- -azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu prof. dr hab. Olejniczak Teresa Tak
43 1-Acylo-2-bursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1-acylo-2-bursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholiny dr Grudniewska Aleksandra Tak
44 1-Bursztynylodehydroepiandrosteron-2-acylo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1-bursztynylodehydroepiandrosteron-2-acylo-sn-glicero-3-fosfocholiny dr Grudniewska Aleksandra Tak
45 1,2-Dibursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1,2-dibursztynylodehydroepiandrosteron-sn-glicero-3-fosfocholiny dr Grudniewska Aleksandra Tak
46 Sposób wytwarzania R-()-2-bromo-1-(2’-metoksyfenylo)-etan-1-olu dr hab. Janeczko Tomasz Nie
47 Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(2',4'-dichlorofentlo)-etan-1-olu dr hab. Janeczko Tomasz Tak
48 Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(4’-chlorofenylo)-etan-1-olu dr hab. Janeczko Tomasz Tak
49 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu prof. dr hab. Olejniczak Teresa Tak
50 1’-[(3,7-Dimetylo-3-winylookta-6-enylo]-2’-hydroksy-sn-glicero-3’-fosfocholina i sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
51 Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania dr BARYCZA BARBARA Tak
52 1’-(3,7,11,15-Tetrametylo-3-winyloheksadecylo)-2’-hydroksy-sn-glicero-3’- -fosfatydylocholina i sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
53 1’-(3,7-Dimetylo-3-winylookta-6-enylo)-2’-palmitoilo-sn-glicero-3’- fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
54 1’-(3,7,11-Trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo)-2’-palmitoilo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
55 1’-{2-[(2"E)-2"-Butylideno-1",3",3"-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-2’-palmitoilo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
56 2’-Metoksy-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 2’-metoksy-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
57 4’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-4-karboksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
58 4’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-4-etylochalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
59 3’-Amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-etylochalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
60 4’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 4’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
61 3’-Amino-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-benzyloksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
62 3’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
63 2’-amino-4-etylochalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-4-etylochalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
64 2’-Amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-3-metoksy-4-benzyloksychalkonu. prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
65 Sposób pomiaru i monitorowania bioelektrycznej aktywności u zwierząt, zwłaszcza u owiec dr Cwynar Przemysław Tak
66 Sposób otrzymywania etanolu z odpadów piekarniczych dr hab. Błażewicz Józef Tak
67 Sposób otrzymywania 6-acetamidoflawonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
68 Sposób wytwarzania 6-acetamidoflawonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
69 Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksy-17a-oxa-D-homo-androst-5-en-17-onu dr Dymarska Monika Tak
70 Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-17-onu dr Dymarska Monika Tak
71 Sposób wytwarzania 7α-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu dr Dymarska Monika Tak
72 Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,11,17-trionu dr Dymarska Monika Tak
73 (Z)-2'',2''-dimetylo-2H-pirano[5'',6'':6,7]-4'-hydroksy-4-metoksyauron i sposób jego wytwarzania dr hab. Bartmańska Agnieszka Tak
74 (Z)-2''-(2'''-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano[4'',5'';6,7]-4'-hydroksy-4-metoksyauron i sposób jego wytwarzania dr hab. Bartmańska Agnieszka Tak
75 Sposób wytwarzania mieszaniny 3α,7α-dihydroksy-5α-androstan-17-onu i 3α,7β-dihydroksy-5α-androstan-17-onu dr hab. Świzdor Alina Tak
76 Sposób otrzymywania makrocyklicznego laktonu (3S,9S,15S)-(6E,12E)-3,9,15- -trimetylo-4,10,16-trioksacycloheksa-deka-6,12-dien-1,5,8,11,14-pentaonu dr hab. Grabarczyk Małgorzata Tak
77 1’,2’-Di[(3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadecylo]-sn-glicero-3’- fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
78 1’-{2-[(2"E)-2’’-Butylideno-1",3",3"-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-2’-hydroksy-sn-glicero-3’-fosfocholina i sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
79 5-Hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on o aktywności antyfidantnej i sposób jego otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
80 1-Cytroneloilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
81 1-Cytroneloilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
82 Cis-(4R,5R,6S)-5-(1-jodoetylo)-4-(2',5'-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on i trans-(4R,5S,6R)-5-(1-jodoetylo)-4-(2',5'-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania dr hab. Gładkowski Witold Tak
83 Cis-(4S,5S,6R)-5-(1-jodoetylo)-4-(2',5'-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on i trans-(4S,5R,6S)-5-(1-jodoetylo)-4-(2',5'-dimetylofenylo)dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania dr hab. Gładkowski Witold Tak
84 Hydroksylakton 9-hydroksy-2,4,4-trimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób otrzymywania hydroksylaktonu dr hab. Grabarczyk Małgorzata Tak
85 Hydroksylaktony 9-hydroksy-2,4,4,7-tetrametylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on oraz 11-hydroksy-2,4,4,7-tetrametylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób otrzymywania hydroksylaktonów dr hab. Grabarczyk Małgorzata Tak
86 1-Geranoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
87 1-Geranoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
88 1’,2’-Di-[3,7-dimetylo-3-winylookta-6-enylo]-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1’,2’-di-[3,7-dimetylo-3-winylookta-6-enylo]-sn-glicero-3’-fosfocholiny dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
89 Kwas 3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadekanowy oraz sposób otrzymywania kwasu 3,7,11,15-tetrametylo-3-winyloheksadekanowego dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
90 Sposób otrzymywania erytrytolu dr Dobrowolski Adam Tak
91 Wapniowy preparat organiczno-mineralny oraz sposób wytwarzania wapniowego preparatu organiczno-mineralnego prof. dr hab. Dobrzański Zbigniew Tak
92 Sposób otrzymywania 1,3-diarylo-propan-1-onu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
93 (+)-6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo[4.1.0]heptan-3-ol o aktywności antyfidantnej oraz sposób otrzymywania (+)-6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo[4.1.0]heptan-3-olu dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
94 Sposób wytwarzania 3-n-butylo-4,7-dihydroftalidu dr hab. Boratyński Filip Tak
95 Sposób wytwarzania 3-n-butyl-4,5,6,7-tetrahydroftalidu dr hab. Boratyński Filip Tak
96 Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego dr Dobrowolski Adam Tak
97 Sposób otrzymywania 7-O-β-D-glukopiranozylo-5,4’-dihydroksyflawonu prof. dr hab. Huszcza Ewa Tak
98 1’-Palmitoilo-2’-(3,7,11-trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo)-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
99 1’-Palmitoilo-2’-[2-(2"-butylideno-1",3",3"-trimetylo)cykloheksylo]acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
100 1’-Palmitoilo-2’-(3,7-dimetylo-3-winylokta-6-enylo)-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania dr hab. Gliszczyńska Anna Tak
101 Sposób wytwarzania chiralnego bicyklicznego laktonu (+)-(3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1(3H)-onu prof. dr hab. Olejniczak Teresa Tak
102 Sposób wytwarzania 3-n-butyloftalidu dr hab. Boratyński Filip Tak
103 Sposób otrzymywania erytrytolu dr Rakicka-Pustułka Magdalena Tak
104 Sposób otrzymywania erytrytolu dr Rakicka-Pustułka Magdalena Tak
105 Zestaw do napowietrzania materiałów, zwłaszcza odpadów komunalnych prof. dr hab. Bieniek Jerzy Tak
106 3β, 11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dion oraz sposób wytwarzania nowego 3β, 11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dionu dr Dymarska Monika Tak
107 Sposób otrzymywania fosfatydylocholiny zawierającej ibuprofen w pozycji sn-1 prof. dr hab. Ugorski Maciej Tak
108 Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania dr BARYCZA BARBARA Tak
109 Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania dr BARYCZA BARBARA Tak
110 Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania dr BARYCZA BARBARA Tak
111 Fosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania dr Grudniewska Aleksandra Tak
112 2’-hydroksy-4-butylochalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-butylochalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
113 2’-hydroksy-4-propoksychalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-propoksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
114 2’-hydroksy-4-propylochalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-propylochalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
115 3’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-karboksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
116 2’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-4-karboksychalkonu prof. dr hab. Anioł Mirosław Tak
117 Peptyd, zastosowanie tego peptydu oraz kompozycja zawierająca ten peptyd dr Eckert Ewelina Tak
118 Peptyd, zastosowanie tego peptydu oraz kompozycja zawierająca ten peptyd dr Eckert Ewelina Tak
119 Peptyd, zastosowanie tego peptydu oraz kompozycja zawierająca ten peptyd Eckert Ewelina Tak
120 4'-O-β-D-4'''-O-metylo-glukopiranozylo-1'',2'',α, β-tetrahydroksantohumol K i sposób jego otrzymywania Siepka Monika Tak
121 Sposób wytwarzania 15α-hydroksy-androst-1,4-dien-3,17-dionu Świzdor Alina Tak
122 Sposób wytwarzania (-)-cis-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4-metylotetrahydrofuran-2-onu Kula Józef Tak
123 Sposób wytwarzania (+)-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4,4-dimetylotetrahydrofuran-2-onu Wawrzeńczyk Czesław Tak
124 5-Hydroksy-5-metylo-6-pentylotetrahydropiran-2-on o aktywności antyfidantnej i sposób jego otrzymywania dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
125 Sposób wytwarzania 4-metylo-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
126 Sposób otrzymywania 4’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
127 Sposób otrzymywania 4’-metoksy-4-metylo-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
128 Sposób otrzymywania 4-etoksy-4’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
129 4-etoksy-4’-metoksy-α,β-dihydrochalkon oraz sposób otrzymywania 4-etoksy-4’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
130 Sposób otrzymywania 4-chloro-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
131 Sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-metylo-α,β-dihydrochalkonu dr inż. Stompor Monika Tak
132 3-(4-bromofenylo)-1-(4’-metoksyfenylo)-2-propan-1-ol oraz sposób jednoczesnego otrzymywania 4-bromo-4’-metoksy-α,β-dihydrochalkonu i 3-(4-bromofenylo)-1-(4’-metoksyfenylo)-2-propan-1-olu dr inż. Stompor Monika Tak
133 Sposób otrzymywania (–)-enancjomeru (–)-(1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu mgr inż. Walczak Paulina Tak
134 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylan-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on mgr inż. Walczak Paulina Tak
135 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on i sposób otrzymywania 2-butylo-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu mgr inż. Walczak Paulina Tak
136 Sposób wytwarzania 3β-hydroksy-17a-oksa-D-homo-androst-5-en-17-onu dr Panek Anna Tak
137 Biopreparat do zaprawiania nasion roślin warzywnych, sposób wytwarzania biopreparatu oraz kompozycja prof. dr hab. Witkowska Danuta Tak
138 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj prof. dr hab. Szuba Andrzej Tak
139 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj prof. dr hab. Szuba Andrzej Tak
140 Sposób otrzymywania erytrytolu prof. dr hab. Rymowicz Waldemar Tak
141 Sposób otrzymywania erytrytolu prof. dr hab. Rymowicz Waldemar Tak
142 Bioaktywne kompozycje kosmetyczne prof. dr hab. inż. Patkowska-Sokoła Bożena Tak
143 Nowe lipoaminokwasy zawierające biogenne aminokwasy oraz ich zastosowanie prof. dr hab. inż. Patkowska-Sokoła Bożena Tak
144 Sposób wytwarzania R-(-)-2-bromo-1-(4’-chlorofenylo)-etan-1-olu dr Janeczko Tomasz Tak
145 Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(2’,4’-dichlorofentlo)-etan-1-olu dr Janeczko Tomasz Tak
146 Sposób określania podatności na naniesienie cieczy użytkowej roślin uprawnych oraz stanowisko pomiarowe. dr hab. inż. Łuczycka Deta Tak
147 Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(4’-chlorofenylo)-etan-1-olu dr Janeczko Tomasz Tak
148 Sposób otrzymywania etanolu z odpadów piekarniczych dr hab. inż. Kostrzewa-Rygielska Joanna Tak
149 Łopata wirnika mini turbiny wiatrowej prof. dr hab. inż. Romański Leszek Tak
150 2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo) octan etylu o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
151 4’-O-β-D-glukopiranozyloksantohumol C i sposób jego wytwarzania mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
152 4’-O-β-D-glukopiranozylo-1’’,2’’-dihydroksantohumol C i sposób jego wytwarzania mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
153 Sposób wytwarzania 1’’,2’’,α,β-tetrahydroksantohumolu C mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
154 4’-O-β-D-4’’’-metoksy-glukopiranozylo-1’’,2’’-dihydroksantohumol K i sposób jego wytwarzania mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
155 4’-O-β-D-glukopiranozylo-1’’,2’’-dihydroksantohumol K oraz sposób jego wytwarzania mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
156 4’-O-β-D-glukopiranozylo-4,2’-dihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylo-α,β- dihydrochalkon oraz sposób jego wytwarzania mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
157 3’-[3’’-hydroksy-3’’-metylobutylo]-4,4’,2’-trihydroksy-6’-metoksy-α,β -dihydrochalkon i sposób jego wytwarzania dr inż. Tronina Tomasz Tak
158 Sposób wytwarzania 4,2’,4’-trihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylo-α,β-dihydrochalkonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
159 Przyrząd do ścinania technologicznego próbek, zwłaszcza z granulatu opałowego dr inż. Czachor Gabriel Tak
160 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj prof. dr hab. Skoczyńska Anna Tak
161 Dodatek paszowy oraz pasza prof. dr hab. Stefaniak Tadeusz Tak
162 Optycznie czysty (+)-trans-4(S)-metylo-5(R)-(3-metylobutylo)-tetrahydrofuran-2-on i sposób jego wytwarzania mgr inż. Leśniak Agnieszka Tak
163 Optycznie czysty (+)-trans-4-metylo-5-(3,3-dimetylobutylo)-tetrahydrofuran-2-on i sposób jego wytwarzania mgr inż. Leśniak Agnieszka Tak
164 Sposób wytwarzania (+)-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4,4-dimetylotetrahydrofuran-2-onu mgr inż. Leśniak Agnieszka Tak
165 Sposób wytwarzania (+)-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4,4 -dimetylotetrahydrofuran-2-onu mgr inż. Leśniak Agnieszka Tak
166 Sposób wytwarzania (-)-trans-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4- -metylotetrahydrofuran-2-onu mgr inż. Leśniak Agnieszka Tak
167 Sposób wytwarzania (-)-cis-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4 -metylotetrahydrofuran-2-onu mgr inż. Leśniak Agnieszka Tak
168 Sposób wytwarzania tkanki kalusowej soi mgr inż. Dymarska Monika Tak
169 Sposób wytwarzania tkanki kalusowej fasoli i tkanka kalusowa mgr inż. Dymarska Monika Tak
170 Sposób wytwarzania tkanki kalusowej fasoli i tkanka kalusowa mgr inż. Dymarska Monika Tak
171 Sposób wytwarzania optycznie czystego (-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanonu dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
172 Sposób wytwarzania optycznie czystego (-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanonu dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
173 Optycznie czysty (-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanon i sposób wytwarzania optycznie czystego (-)-(S)-6,4’-dihydroksyflawanonu dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
174 Optycznie czysty (+)-(R)-6,4'-dihydroksyflawanon i sposób wytwarzania optycznie czystego (+)-(R)-6,4'-dihydroksyflawanonu dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
175 Sposób formowania skrobi ekstrudowanej dr inż. Zdybel Ewa Tak
176 (Z)-2”-(2”’-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano[4”,5”:6,7]-4’-hydroksy-4- dr Bartmańska Agnieszka Tak
177 (Z)-2”,2”-dimetylo-2H-pirano[5”,6”:6,7]-4’-hydroksy-4-metoksyauron i sposób jego wytwarzania dr Bartmańska Agnieszka Tak
178 Sposób wytwarzania 3’,4’,5,7,8-pentahydroksyflawonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
179 Sposób wytwarzania 3’,5,7,8-tetrahydroksy-4’-metoksyflawanonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
180 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja mgr inż. Nowacki Dorian Tak
181 Kompozycja o synergistycznym działaniu przeciwdrobnoustrojowym lek. wet. Janik Paulina Tak
182 Sposób wytwarzania α,β-dihydroksantohumolu dr hab. inż. - prof. nadzw. Anioł Mirosław Tak
183 Sposób jednoczesnego otrzymywania 4-metoksydihydrochalkonu mgr inż. Stompor Monika Tak
184 Sposób wytwarzania adsorbentu o cząstkach stałych dr inż. Tomaszewska-Ciosk Ewa Tak
185 Adsorbent o cząstkach stałych, zwłaszcza do usuwania metali ciężkich dr inż. Tomaszewska-Ciosk Ewa Tak
186 Wapniowy preparat organiczno-mineralny oraz sposób wytwarzania wapniowego preparatu organiczno-mineralnego mgr inż. Bubel Fabiola Tak
187 Zastosowanie preparatu immunoglobuliny IgY żółtka jaja kurzego prof. dr hab. Stefaniak Tadeusz Tak
188 Nowy lakton (Z)-5-etylideno-4-(4’-metoksyfenylo)-dihydrofuran-2-on oraz nowy lakton cis-4-(4’-metoksyfenylo)-5-winylo-dihydrofuran-2-on oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania mgr inż. Skrobiszewski Andrzej Tak
189 Pieczywo o podwyższonej wartości odżywczej Wojciechowicz Agata Nie
190 Dynamika zmian zasobów krajobrazowych strefy podmiejskiej Wrocławia w latach 1982 - 2009 dr Sztejn Jan Nie
191 Sposób rekultywacji składowisk mineralnych prof. dr hab. Kordas Leszek Tak
192 Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych prof. dr hab. Trziszka Tadeusz Tak
193 Zastosowanie liofilizatu monomeru inhibitora proteaz cysteinowych mgr Stańczykiewicz Bartłomiej Tak
194 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj mgr Nowacki Dorian Tak
195 Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj dr hab. Rutkowska Maria Tak
196 Sposób wydzielania izomeru c9,t11 sprzężonego kwasu linolowego prof. dr hab. Wawrzeńczyk Czesław Tak
197 Sposób stabilizacji monomerycznej cystatyny dr hab. Gburek Jakub Tak
198 Sposób ekspresji rekombinowanego białka błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych i zastosowanie tego białka mgr inż. Szydłowska Katarzyna Tak
199 Preparat biobójczy i zastosowanie preparatu biobójczego prof. dr hab. Dobrzański Zbigniew Tak
200 Zastosowanie inhibitorów proteaz cysteinowych jako czynnik hamujący wzrost komórek nowotworowych prof. dr hab. Podhorska-Okołów Marzenna Tak
201 Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na biologię rozwoju generatywnego i plonowanie gryki dr hab. inż. Liszewski Marek Nie
202 Reakcja jęczmienia nagoziarnistego na zróżnicowane technologie uprawy dr hab. inż. Liszewski Marek Nie
203 Peptydy, zastosowanie tych peptydów oraz kompozycja zawierająca te peptydy. prof. dr hab. Chrzanowska Józefa Tak
204 Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-5αlfa-androst-3,17-dionu i 3β-hydroxy-17a-oxa-D-homo-5αlfa-androst-17-onu dr Panek Anna Tak
205 Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-1,4-dien-3,17-dionu mgr inż. Milecka-Tronina Natalia Tak
206 Sposób wytwarzania 3β-hydroksy-17a-oksa-D-homo-androst-5-en-17-onu mgr inż. Milecka-Tronina Natalia Tak
207 Sposób wytwarzania 3alfa-hydroksy-17a-oksa-D-homo-5αlfa-androstan-17-onu dr Panek Anna Tak
208 Sposób otrzymywania 4'-hydroksy-5,6-benzoflawonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
209 Sposób wytwarzania 4'-hydroksy-5,6-benzoflawonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
210 Sposób otrzymywania 4'-hydroksy-7,8-benzoflawonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
211 Sposób wytwarzania 4'-hydroksy-7,8-benzoflawonu mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
212 Sposób otrzymywania 2-hydroksy-5,5-dimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]-nonan-8-onu dr Grabarczyk Małgorzata Tak
213 Chlorolakton 5-(1-chloroetylo)-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)dihydrofuran-2(3H)-on i hydroksylakton 5-(1-hydroksyetylo)-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)dihydrofuran-2(3H)-on oraz sposób ich otrzymywania. dr Grabarczyk Małgorzata Tak
214 Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(2’,4’-dichlorofentlo)-etan-1-olu dr hab. inż. Dmochowska-Gładysz Jadwiga Tak
215 Sposób wytwarzania R-(-)-2-chloro-1-(4’-chlorofenylo)-etan-1-olu dr hab. inż. Dmochowska-Gładysz Jadwiga Tak
216 Sposób wytwarzania 3β7β-dihydroksy-5α-androst-17-onu mgr inż. Krawczyk Agnieszka Tak
217 Sposób izolacji laktonów z hodowli mikroorganizmów dr inż. Gębarowska Elżbieta Tak
218 Nowy 6,7-diacetoksy-5-hydroksyflawon i sposób jego wytwarzania dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
219 Nowy 6,7-dibenzoiloksy-5-hydroksyflawon i sposób jego wytwarzania dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
220 Nowy 7-propionoksyflawon i sposób jego wytwarzania dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
221 Nowy 5-hydroksy-6,7-dipropionoksyflawon i sposób jego wytwarzania mgr inż. Bronikowska Joanna Tak
222 Nowy 6,7-dibutyryloksy-5-hydroksyflawon i sposób jego wytwarzania dr inż. Kostrzewa-Susłow Edyta Tak
223 Nowy 6,7-di-(4-metoksybenzoiloksy)-5-hydroksyflawon i sposób jego wytwarzania mgr inż. Bronikowska Joanna Tak
224 Sposób otrzymywania chipsów z owoców albo warzyw dr hab. inż. Wojdyło Aneta Tak
225 Oksym izoksantohumolu i sposób otrzymywania oksymu izoksantohumolu mgr inż. Potaniec Bartłomiej Tak
226 Sposób otrzymywania przeciwutleniającego preparatu peptydowego mgr inż. Eckert Ewelina Tak
227 Sposób wytwarzania 3β,15α-dihydroksy-5α-androst-17-onu dr Świzdor Alina Tak
228 Sposób zwiększania przepustowości budowli hydrotechnicznych dr inż. Markowski Jacek Tak
229 Sposób wytwarzania dihydrochalkonów mgr inż. Stompor Monika Tak
230 Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy. prof. dr hab. Trziszka Tadeusz Tak
231 Sposób oznaczania zdolności utrzymywania wody w mięsie prof. dr hab. inż. Szmańko Tadeusz Tak
232 (Z)-6-O-β-D-4”’-O-metylo-glukopiranozylo-4’-hydroksy-4-metoksy-7-prenylo-auron i sposób jego wytwarzania dr Bartmańska Agnieszka Tak
233 (Z)-6-O-β-D-glukopiranozylo-4’-hydroksy-4-metoksy-7-prenyloauron i sposób jego wytwarzania. dr Bartmańska Agnieszka Tak
234 (Z)-6-siarczan-6,4’-dihydroksy-7-prenylo-4-metoksyauronu i sposób jego wytwarzania dr Bartmańska Agnieszka Tak
235 β-[1”’-hydroksymetylo]-4,2’,4’-trihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylo-α,β-dihydrochalkon i sposób jego wytwarzania mgr inż. Popłoński Jarosław Tak
236 β-[1”’-hydroksyizopropylo]-4,2’,4’-trihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylo-α,β-dihydrochalkon i sposób jego wytwarzania dr hab. Huszcza Ewa Tak
237 Sposób wytwarzania (Z)-6,4’-dihydroksy-4-metoksy-7-prenyloauronu dr inż. Tronina Tomasz Tak
238 Sposób wytwarzania 4’,5,6,7-tetrahydroksyflawanonu oraz 4’,5,7,8-tetrahydroksyflawanonu mgr inż. Madej Anna Tak
239 Sposób wytwarzania dihydrochalkonu Jodełka Wojciech Tak
240 Sposób wytwarzania 2’-hydroksydihydrochalkonu Jodełka Wojciech Tak
241 Sposób wzbogacania mieszaniny dipeptydów histydynowych w anserynę lub karnozynę prof. dr hab. Kopeć Wiesław Tak
242 Sposób otrzymywania hydrolizatu, wykazującego aktywność hamowania enzymu ACE. dr inż. Szołtysik Marek Tak
243 Zacier gorzelniczy i sposób jego otrzymywania dr inż. Kawa-Rygielska Joanna Tak
244 Nowy fosfolipid i sposób jego otrzymywania prof. dr hab. Wawrzeńczyk Czesław Tak
245 Nowa diacylo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania mgr inż. Mituła Paweł Tak
246 Nowy fosfolipid oraz sposób jego otrzymywania mgr inż. Mituła Paweł Tak
247 Nowa fosfatydylocholina oraz sposób jej otrzymywania prof.dr hab. Wawrzeńczyk Czesław Tak
248 Nowa diacylo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania prof. dr hab. Wawrzeńczyk Czesław Tak
249 Sposób otrzymywania koncentratu monomerycznej cystatyny prof. dr hab. Polanowski Antoni Tak
250 Preparat o właściwościach immunoregulatorowych prof. dr hab. Polanowski Antoni Tak
251 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych prof. dr hab. Polanowski Antoni Tak
252 Nowy 7-siarczan 8-prenylonaringeniny i sposób jego wytwarzania dr Bartmańska Agnieszka Tak
253 Sposób wytwarzania 4,2’,4’ -trihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylo-α,β-dihydrochalkonu mgr inż. Tronina Tomasz Tak
254 Nowy 2”-(2’’’-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano[2”,3”:3’,4’]-2’,4-dihydroksy-6’-metoksydihydrochalkon i sposób jego wytwarzania mgr inż. Tronina Tomasz Tak
255 Sposób otrzymywania nośnika z unieruchomionymi drobnoustrojami dr inż. Pasławska Marta Tak
256 Koloidalna barwna dyspersja zawierająca karboksyhemoglobinę dr hab. inż. Jarmoluk Andrzej Tak
257 Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego dr hab. Rodziewicz Anna Tak
258 Sposób izolacji bakterii Legionella sp. dr hab. Malicki Adam Tak
259 Nowe δ-hydroksy-γ-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania dr inż. Grudniewska Aleksandra Tak
260 Nowe δ-hydroksy-γ-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania dr inż. Grudniewska Aleksandra Tak
261 Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych dr hab. inż. Kaszubkiewicz Jarosław Tak
262 Rozpinacz do zawieszania tusz zwierząt inż. Kiełbaska Paulina Tak
263 Produkt żywnościowy z dodatkiem poprawiającym smak prof. dr hab. inż. Oszmiański Jan Tak
264 Sposób zwiększania trwałości wędzonek prof. dr hab. inż. Szmańko Tadeusz Tak
265 Sposób pomiaru i monitorowania bioelektrycznej aktywności kory mózgowej u zwierząt, zwłaszcza u owiec prof. dr hab. Kołacz Roman Tak
266 Nowe δ-bromo-γ-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania prof. dr hab. Nawrot Jan Tak
267 Sposób enzymatycznej modyfikacji skrobi estryfikowanej dr inż. Tomaszewska-Ciosk Ewa Tak
268 Sposób otrzymywania nasyconych cis-γ-laktonów o aktywności antyfidantnej prof. dr hab. Nawrot Jan Tak
269 Nowe δ-bromo-γ-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania dr Dancewicz Katarzyna Tak
270 Nowe δ-jodo-γ-laktony z układem trans p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania dr Dancewicz Katarzyna Tak
271 Nowe δ-jodo-γ-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
272 Nowe δ-chloro-γ-laktony z układem cis p-mentanu o aktywności antyfidantnej oraz sposób ich otrzymywania dr Dancewicz Katarzyna Tak
273 Sposób otrzymywania nasyconych trans-γ-laktonów o aktywności antyfidantnej. dr Dancewicz Katarzyna Tak
274 Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobnoustrojowej dr hab. inż. Jarmoluk Andrzej Tak
275 Nowa fosfolipidowa pochodna betuliny i sposób jej otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
276 Nowe pochodne kwasu betulinowego i sposób ich otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
277 Nowe diestry betuliny i sposób ich otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
278 Nowe pochodne betuliny i sposób ich otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
279 Mieszanina nowych estrów sprzężonych kwasów linolowych z betuliną i sposób jej otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
280 Sposób skruszania mięsa prof. dr hab. inż. Szmańko Tadeusz Tak
281 Nowy ester 3’-hydroksyflawo-3-yloksymetylowy kwasu mirystynowego i sposób jego wytwarzania mgr inż. Dorynek Monika Tak
282 Nowy związek 7,7-dimetylo-3,4-epoksy-8-oksabicyklo[4.3.0]nonan-9-on i sposób jego otrzymywania dr Olejniczak Teresa Tak
283 Nowy związek trans-3,4-dibromo-cis-8-oksabicyklo[4.3.0]nonan-9-on i sposób jego otrzymywania dr Olejniczak Teresa Tak
284 Sposób jednoczesnego wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu i 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-17-onu dr hab. inż. Kołek Teresa Tak
285 Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksy-5α-androst-17-onu dr hab. inż. Kołek Teresa Tak
286 Nowe propioniany 2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
287 Nowy propionian R-(–)-2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
288 Nowe octany 2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
289 Nowy octan R-(–)-2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania prof. dr hab. Kula Józef Tak
290 Nowy aldehyd R-(−)-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowy i sposób jego otrzymywania. dr inż. Wińska Katarzyna Tak
291 Nowy aldehyd S-(+)-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowy i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
292 Nowy S-(+)-2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etanol i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
293 Nowy ester etylowy kwasu S-(+)-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowego i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
294 Nowe propioniany 2-(4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
295 Nowe octany 2-(4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
296 Nowe aldehydy (4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowe i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
297 Nowy propionian (±)-2-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
298 Nowy octan (±)-2-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
299 Nowy aldehyd (±)-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-yl)octowy i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
300 Nowy 2-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etanol i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
301 Nowy ester etylowy kwasu (6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowego i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
302 Nowe 2-(4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etanole i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
303 Nowe estry etylowe kwasu (4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowego i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
304 Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła dr inż. Dąbrowski Jarosław Tak
305 Sposób wytwarzania 3β,11α-dihydroksy-17a-oxa-D-homo-5α-androstan-17-onu dr Świzdor Alina Tak
306 Nowy 3β,11α-dihydroksy-17a-oxa-D-homo-androst-5-en-17-on oraz sposób jego wytwarzania dr Świzdor Alina Tak
307 Nowy 3-ß-(1,2-diacylo-sn-glicero-3-fosfo)-7α-hydroksy-androst-5-en-17-on i sposób jego otrzymywania prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
308 Nowy 3-ß-(1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo)-7α-hydroksy-androst-5-en-17-on i sposób jego otrzymywania dr Smuga Małgorzata Tak
309 Nowy 3-ß-(1,2-diacylo-sn-glicero-3-fosfo)-androst-5-en-17-on i sposób jego otrzymywania dr Smuga Małgorzata Tak
310 Sposób wytwarzania 3-ß-(1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo)-androst-5-en-17-onu dr Smuga Małgorzata Tak
311 Sposób otrzymywania 3-ß-(1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo)-androst-5-en-17-onu dr Smuga Małgorzata Tak
312 Element geokompozytowy, zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin dr inż. Lejcuś Krzysztof Tak
313 Nowy octan (±)-2-(cykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
314 Nowy propionian (±)-2-(cykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
315 Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego mgr inż. Gniłka Radosław Tak
316 Nowy cis 2-hydroksy-4,6-dimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób jego otrzymywania dr Garbarczyk Małgorzata Tak
317 Nowy cis (–)-2-hydroksy-4,6,6-trimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-on i sposób jego otrzymywania dr Garbarczyk Małgorzata Tak
318 Sposób otrzymywania trans (+)-2-hydroksy-4,6,6-trimetylo-9-oksabicyklo[4.3.0]nonan-8-onu dr Grabarczyk Małgorzata Tak
319 Nowy (±)-6-propionoksyflawanon i sposób jego wytwarzania dr inż. Janeczko Tomasz Tak
320 Sposób wzbogacania lecytyny w kwas α-linolenowy dr inż. Chojnacka Anna Tak
321 Sposób wzbogacania lecytyny, zwłaszcza z żółtek jaj kurzych dr inż. Chojnacka Anna Tak
322 Nowy ester kwasu 1,2-diacylofosfatydowego z betuliną i sposób jego otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
323 Nowa fosfatydylowa pochodna betuliny i sposób jej otrzymywania mgr inż. Tubek Barbara Tak
324 Sposób otrzymywania 3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-olu, drogą biotransformacji dr inż. Mączka Wanda Tak
325 Sposób otrzymywania R-(+)-octanu 3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylu drogą biotransformacji dr inż. Szumny Antoni Tak
326 Sposób otrzymywania mieszaniny lipidów z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego prof. dr hab. inż. Kopeć Wiesław Tak
327 Podłoże do upraw, zwłaszcza ekstensywnych, na zielonych dachach prof. dr hab. inż. Pływaczyk Anna Tak
328 Nowy 4’-bromo-6-metyloflawon i sposób jego wytwarzania dr Janeczko Tomasz Tak
329 Sposób otrzymywania czystej frakcji fosfolipidów z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego dr inż. Gładkowski Witold Tak
330 Nowy (+)-(4R,5S,7S)-nootkaton-13-ol o aktywności antyproliferacyjnej i sposób jego otrzymywania dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
331 Nowy (+)-(4R, 5S, 7S)-11S, 12-epoksynootkaton-9α-ol o aktywności antyfidantnej i sposób jego otrzymywania dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
332 Nowy (+)-(4R,5S,7S)-nootkaton-7,11,12-triol o aktywności antyproliferacyjnej i antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
333 Nowy trans-4-(4’,8’-dimethylnona-3’E,7’-dienylo)-4,5-dimetylodihydrofuran-2-on, o aktywności antyproliferacyjnej i sposób jego otrzymywania dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
334 Sposób wytwarzania (Z)-3,7,11-trimetylododeka-1,6-dien-3,10,11-triolu prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
335 Sposób otrzymywania (Z)-9,10-dihydroksy-6,10-dimetyloundec-5-en-2-onu dr inż. Gliszczyńska Anna Tak
336 Sposób otrzymywania (Z)-3,7,11-trimetylododeka-1,6-dien-3,10,11-triolu prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
337 Sposób wytwarzania (Z)-9,10-dihydroksy-6,10-dimetyloundec-5-en-2-onu prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
338 Nowe propioniany 6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
339 Nowe propioniany 5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania dr inż. Wińska Katarzyna Tak
340 Nowe propioniany 4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania prof. dr hab. Kula Józef Tak
341 Sposób otrzymywania (E,E)-α-farnezenu dr inż. Kucharska Alicja Tak
342 Nowe octany i sposób ich otrzymywania. prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
343 Sposoby wytwarzania: 3β-hydroksy-17a-oxa-D-homo-5α-androst-17-onu oraz testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu) dr inż. Kita Włodzimierz Tak
344 Zestaw do pobierania profili glebowych prof. dr hab. inż. Kordas Leszek Tak
345 Silos na materiały sypkie, zwłaszcza na nasiona prof. dr hab. inż. Kordas Leszek Tak
346 Sposób suszenia pyłku kwiatowego, zwłaszcza obnóży pyłkowych mgr inż. Czajka Piotr Tak
347 Sposób otrzymywania preparatu lecytyny z żółtek jaj, zwłaszcza kurzych Rój Edward Tak
348 Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych mgr inż. Kapelko Małgorzata Tak
349 Sposób otrzymywania kwasu loganowego dr inż. Sokół-Łętowska Anna Tak
350 Nowy 7-O-b-D-4'''-metoksyglukopiranozyd 8-prenylonaringeniny i sposób jego wytwarzania dr hab. inż. Huszcza Ewa Tak
351 Aerofiltr, zwłaszcza do pomieszczeń inwentarskich prof. dr hab. Kołacz Roman Tak
352 Sposoby rozdziału racemicznych alkoholi na optycznie czynne alkohole. dr inż. Wińska Katarzyna Tak
353 Sposób wytwarzania 6,4'-dihydroksyflawonu dr hab. inż. Dmochowska-Gładysz Jadwiga Tak
354 Separator koalescencyjny dr hab. inż. Łomotowski Janusz Tak
355 Nowy (S)-(+)-5-metylo-2-(prop-1-en-2-ylo)heksan-1,5-diol i nowy (R)-(-)-5-metylo-2-(prop-1-en-2-ylo)heksan-1,5-diol oraz sposób ich wytwarzania prof. dr hab. Kula Józef Tak
356 Sposób otrzymywania ksantohumolu dr inż. Żołnierczyk Anna Tak
357 Nowy (Z)-2''-(2'''-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano-[2'',3'':6,7]-3',4'-dihydroksy-4-metoksyauron i sposób jego wytwarzania. mgr inż. Tronina Tomasz Tak
358 Zastosowanie rekombinowanego białka do wytwarzania kompozycji wykorzystywanej w profilaktyce lub leczeniu, zwłaszcza zwierząt gospodarskich dr Galli Józef Tak
359 Sposób analizy strukturalnej fosfatydylocholiny mgr inż. Mituła Paweł Tak
360 Nowe rodzaje /8/ 8-prenylonaringeniny oraz sposoby jej otrzymywania dr inż. Anioł Mirosław Tak
361 Naturalny bioaktywny kompleks lipidowy dr hab. inż. Usydus Zygmunt Tak
362 Sposoby odwadniania drożdży dr inż. Pasławska Marta Tak
363 Sposób otrzymywania modyfikatu skrobiowego mgr inż. Kapelko Małgorzata Tak
364 Preparat mineralno-bakteryjny i sposób jego otrzymywania dr inż. Korczyński Mariusz Tak
365 Nowe związki o deterentnej aktywności wobec owadów i sposoby ich otrzymywania. dr Grabarczyk Małgorzata Tak
366 Sposób otrzymywania fosfolipidów prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
367 Dodatek paszowy dr inż. Walisiewicz-Niedbalska Wiesława Tak
368 Pasza dla drobiu, zwłaszcza dla kur niosek Tronina Stanisław Tak
369 Sposób wytwarzania 3'-(3''-metylo-3''-hydroksybutylo)-2',4,4'-trihydroksy-6'-metoksychalkonu mgr inż. Tronina Tomasz Tak
370 Sposób wytwarzania 8-prenylonaringeniny i jej pochodnych dr inż. Anioł Mirosław Tak
371 Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu) dr hab. inż. Kołek Teresa Tak
372 Nowy 7-O-b-D-4'''-metoksyglukopiranozyd izoksantohumolu i sposób jego wytwarzania mgr inż. Tronina Tomasz Tak
373 Sposób otrzymywania nośnika z immobilizowanym materiałem, zwłaszcza z drobnoustrojami dr inż. Tomaszewska-Ciosk Ewa Tak
374 Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-glukozylo-2’,4-dihydroksy-6’-metoksy-3’-prenylochalkonu mgr inż. Tronina Tomasz Tak
375 Sposób otrzymywania (4S,5S)-5-(4'-metylo-3'-pentenylo)-4-hydroksy-5-metylodihydrofuran-2-onu prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Tak
376 Sposób wykrywania haptoglobiny u bydła prof. dr hab. Kątnik-Prastowska Iwona Tak
377 Sposób wydzielenia fosfolipidów otrzymywanych z żółtek jaj, zwłaszcza kurzych dr inż. Chojancka Anna Tak
378 Sposób otrzymywania przeciwutleniającego preparatu peptydowego z hydrolizatów białek jaj, zwłaszcza kurzych prof. dr hab. Polanowski Antoni Tak
379 Pieczywo o podwyższonej wartości odżywczej mgr inż. Wojciechowicz Agata Tak
380 Sposób otrzymywania erytrytolu dr inż. Rywińska Anita Tak
381 Jaz prof. dr hab. inż. Paluch Julian Tak
382 Ekstrudowane chrupki kukurydziane dr inż. Zięba Tomasz Tak
383 Chrupki ziemniaczane dr hab. inż. Kita Agnieszka Tak
384 Sposób wytwarzania testolaktonu dr Szpineter Anna Tak
385 Sposób wytwarzania 4,2'- dihydroksydihydrochalkonu dr hab. inż. Dmochowska-Gładysz Jadwiga Tak
386 Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych mgr inż. Kapelko Małgorzata Tak
387 Wysokosprawna minisiłownia wiatrowa dr hab. inż. Romański Leszek Tak
388 Pochyłomierz dr inż. Jamroz Olgierd Tak
389 Naturalny preparat bakterio- i grzybobójczy do kontaktu z żywnością dr Leonkiewicz Jacek Tak
390 Sposób otrzymywania preparatu o właściwościach antymikrobiologicznych z białka jajka kurzego dr Sokołowska Agata Tak
391 Nowe metody usuwania gorzkich kwasów z poekstrakcyjnych odpadów chmielowych w celu zastosowania ich jako składników paszy dr Bartmańska Agnieszka Tak
392 Zestaw do monitoringu warstwy opadu śniegu i sposób monitoringu obciążeń śniegiem konstrukcji dachowych, zwłaszcza budynków wielkoprzestrzennych dr hab. inż. Łomotowski Janusz Tak
393 Sposób biochemicznej modyfikacji skrobi dr inż. Boruczkowski Tomasz Tak
394 Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego prof. dr hab. inż. Rymowicz Waldemar Tak
395 Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego i erytrytolu dr inż. Rywińska Anita Tak
396 Zestaw do pomiaru natężenia opadu deszczu oraz sposób pomiaru natężenia opadu deszczu dr hab. inż. Łomotowski Janusz Tak
397 Sposób otrzymywania cystatyny z białka jaja prof. dr hab. inż. Trziszka Tadeusz Tak
398 Chrupki ziemniaczane dr inż. Kawa-Rygielska Joanna Tak
399 Ekstrudowane chrupki kukurydziane dr inż. Kawa-Rygielska Joanna Tak
400 Sposób bioremediacji gruntu i prewencji rozprzestrzeniania się skażeń substancjami organicznymi prof. dr hab. inż. Rymowicz Waldemar Tak
401 Wpływ rodzaju materiału organicznego oraz metody jego przygotowania na ograniczanie fitotoksyczności ołowiu dr hab. inż. Patorczyk-Pytlik Barbara Nie
402 Optymalizacja nawożenia azotowego w aspekcie skażenia płodów rolnych i wód azotanami prof. dr hab. Spiak Zofia Nie
403 Wpływ współrzędnej uprawy łubinu żółtego z pszenżytem jarym na skład chemiczny i gromadzenie składników mineralnych w nasionach i resztkach rozbiorowych dr hab. inż. Kozak Marcin Nie
404 Ocena przydatności odmian łubinu żółtego do współrzędnej uprawy z pszenżytem jarym dr hab. inż. Malarz Władysław Nie
405 Ocena wartości dekoracyjnej wybranych mało znanych roślin jednorocznych wysiewanych do gruntu dr inż. Strzelecka Katarzyna Nie
406 Ocena wartości dekoracyjnej wybranych mało znanych roślin jednorocznych uprawianych z rozsady dr inż. Dębicz Regina Nie
407 Dynamika rozrastania się bylin okrywowych dr inż. Dębicz Regina Nie
408 Zastosowanie roślin okrywowych w rzędach drzew jabłoni jako alternatywny sposób pielęgnacji gleby w porównaniu do ugoru herbicydowego dr inż. Licznar-Malańczuk Maria Nie
409 Ocena podkładek i systemów prowadzenia koron dla kilku znanych i nowych odmian gruszy dr hab. inż. Sosna Ireneusz Nie
410 Ocena różnych zabiegów agrotechnicznych stosowanych w technologii sadzenia i prowadzenia drzew owocowych w redlinach dr hab. inż. Szewczuk Adam Nie
411 Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości materiału szkółkarskiego dla jabłoni i brzoskwini dr inż. Gudarowska Ewelina Nie
412 Przydatność chelatów żelazowych do nawożenia pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej prof. dr hab. Komosa Andrzej Nie
413 Wpływ wieku rozsady i wielkości doniczek użytych do jej produkcji na plonowanie i wartość biologiczną kapusty pekińskiej dr inż. Krężel Jan Nie
414 Wpływ terminu zbioru na plonowanie kilku odmian pora zimującego w polu pod okryciem z folii perforowanej dr hab. inż. Adamczewska-Sowińska Katarzyna Nie
415 Wpływ sposobu produkcji rozsady i agrotechniki na plonowanie oraz skład chemiczny wybranych gatunków ziół dr hab. inż. Biesiada Anita Nie
416 Przydatność nawozu Entec-26 w polowej uprawie warzyw dr hab. inż. Adamczewska-Sowińska Katarzyna Nie
417 Współdziałanie międzyplonów ścierniskowych z mineralnym nawożeniem azotem w kształtowaniu plonu i jakości pszenicy dr inż. Wojciechowski Wiesław Nie
418 Ocena długotrwałości następczego wpływu nawożenia organicznego oraz mineralnego azotowego na właściwości gleby średniej dr inż. Wacławowicz Roman Nie
419 Wykorzystanie wybranych roślin motylkowych drobnonasiennych w utrzymaniu ekologiczno-agrotechnicznej sprawności gruntów ornych czasowo wyłączonych z intensywnego użytkowania rolniczego dr inż. Zawieja Janina Nie
420 Efektywność pobierania składników pokarmowych w mieszankach zbożowych i zbożowo-strączkowych dr hab. inż. Sobkowicz Piotr Nie
421 Możliwości stosowania uprawy konserwującej w Polsce prof. dr hab. inż. Zimny Lesław Nie
422 Wpływ uproszczeń w uprawie roli i zwiększonego nawożenia azotowego na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby prof. dr hab. inż. Kordas Leszek Nie
423 Sposób uprawy roli pod pszenżyto ozime w monokulturze a nasilenie chorób podstawy źdźbła prof. dr hab. Parylak Danuta Nie
424 Ocena możliwości ograniczania porażenia pszenicy uprawianej po sobie w technologii tradycyjnej i zerowej przez choroby podstawy źdźbła prof. dr hab. Parylak Danuta Nie
425 Wpływ uprawy współrzędnej łubinu żółtego z pszenżytem jarym na populacje fitofagów i ich wrogów naturalnych oraz na zdrowotność roślin dr inż. Matkowski Krzysztof Nie
426 Suszenie gęstwy drożdżowej w złożu fontannowym na nośniku porowatym dr inż. Kozłowski Robert Nie
427 Jakość mleka w świetle interakcji pomiędzy systemem udojowym a strzykami krów dr inż. Krzyś Aleksander Nie
428 Wpływ wielokrotnych przejazdów ciągnika na zagęszczenie gleby prof. dr hab. inż. Owsiak Zygmunt Nie
429 Skuteczność przesiewu ziarna przy różnym kształcie i rozmieszczeniu żaluzji sita dr hab. inż. Bieniek Jerzy Nie
430 Biomasa jako odnawialne źródło energii w rejonie Dolnego Śląska prof. dr hab. inż. Szlachta Józef Nie
431 Skład żelatynowej powłoki ochronnej stabilizującej barwę mięsa bydlęcego podczas chłodniczego przechowywania dr hab. inż. Jarmoluk Andrzej Nie
432 Jakość sensoryczna produktów smażonych z ziemniaka w zależności od rodzaju medium smażalniczego i parametrów technologicznych dr hab. inż. Kita Agnieszka Nie
433 Zastosowanie technik membranowych do zagęszczania i oczyszczania soków cukrowniczych dr inż. Regiec Piotr Nie
434 Określenie właściwości tworzywa biodegradowalnego sporządzonego na bazie skrobi prof. dr hab. Leszczyński Wacław Nie
435 Kopigmentacja i stabilizacja acylowanych antocyjanów z flawonoidami w roztworach modelowych dr inż. Bąkowska Anna Nie
436 Wpływ herbicydów na parametry technologiczne nowych odmian pszenicy ozimej prof. dr hab. inż. Gil Zygmunt Nie
437 Doskonalenie produkcji herbatek owocowych prof. dr hab. inż. Oszmiański Jan Nie
438 Syntetyczne deterenty pokarmowe owadów prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Nie
439 Ocena aktywności keratynolitycznej bakterii glebowych dr hab. Rodziewicz Anna Nie
440 Zintensyfikowanie procesu biosyntezy kwasu szczawiowego przez Aspergillus niger w obecności metanolu prof. dr hab. inż. Rymowicz Waldemar Nie
441 Zróżnicowanie fizjologicznych i biochemicznych właściwości w obrębie gatunków drożdży Candida famata i Candida lipolytica występujących w serach pleśniowych prof. dr hab. Wojtatowicz Maria Nie
442 Wpływ pory roku na właściwości nasienia królika domowego dr Trelińska Anna Nie
443 Biotechnologia w rozrodzie psów dr Niżański Wojciech Nie
444 Zapalenie gruczołu sutkowego u suk w aspekcie jakości mleka i zdrowotności szczeniąt dr Dzięcioł Michał Nie
445 Odporność bierna cieląt a status mikrobiologiczny gruczołu mlekowego i środowiska dr Błaszkowska Małgorzata Nie
446 Transport fluwialny wybranych składników materii i jego dynamika jako odwzorowanie procesów denudacyjnych zlewni pokrytej glebami lessowymi dr inż. Szewrański Szymon Nie
447 Doskonalenie eksploatacji urządzeń piętrzących jako ważny czynnik kształtowania zasobów wodnych i ochrony środowiska prof. dr hab. inż. Nyc Krzysztof Nie
448 Technologia i receptury preparatów profilaktyczno-detoksykacyjnych na bazie naturalnych surowców huminowych i glinokrzemianowych dla zwierząt gospodarskich utrzymywanych w rejonach ekologicznego zagrożenia prof. dr hab. inż. Dobrzański Zbigniew Nie
449 Uszlachetnianie materiałów nasiennych metodą przedsiewnej biostymulacji laserowej prof. dr hab. inż. Drozd Danuta Nie
450 Charakterystyka zgrupowania pszczół Apoidea na uprawach rzepaku ozimego dr hab. inż. Kelm Maria Nie
451 Wpływ zwiększonego zróżnicowania roślinnego w agrocenozach na populacje fitofagów i ich wrogów naturalnych prof. dr hab. Hurej Michał Nie
452 Synteza zapachowych laktonów terpenoidowych prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Nie
453 Wpływ warunków meteorologicznych i eksploatacji urządzeń piętrzących na odpływ wody ze zlewni dr inż. Łyczko Wojciech Nie
454 Wpływ regulacji odpływu na kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej zalesionych użytków rolnych dr inż. Kowalczyk Tomasz Nie
455 Zanieczyszczenia obszarowe w małych zlewniach rolniczych dr inż. Pulikowski Krzysztof Nie
456 Ochrona wód w strefach wododziałowych prof. dr hab. Paluch Julian Nie
457 Analiza zmian wielkości budowy wymion krów wysokowydajnych w kolejnych laktacjach z uwzględnieniem mastitis dr hab. inż. Kuczaj Marian Nie
458 Zmiany funduszu genowego i wydajności mlecznej populacji aktywnej krów pierwiastek w Polsce dr hab. inż. Kuczaj Marian Nie
459 Wpływ nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu ziarna pszenicy ozimej uprawianej z siewu bezpośredniego dr hab. inż. Sowiński Józef Nie
460 Wpływ uproszczonych metod renowacji runi łąkowej na jej produkcyjność dr hab. inż. Wolski Karol Nie
461 Ocena składu botanicznego i zadarnienia boisk piłkarskich klasy okręgowej Wrocławia prof. dr hab. Gospodarczyk Franciszek Nie
462 Plonowanie odmian pszenicy jarej i ozimej w warunkach Dolnego Śląska prof. dr hab. Kaczmarek Jan Nie
463 Badania prototypu sita daszkowego dla kombajnu zbożowego pracującego na pochyłości prof. dr hab. inż. Banasiak Jan Nie
464 Badania wpływu suszenia sublimacyjnego na właściwości reologiczne, termiczne i biochemiczne wybranych warzyw i grzybów dr inż. Stępień Bogdan Nie
465 Technologia suszenia owoców i warzyw w warunkach mikrofalowo-podciśnie-niowych prof. dr hab. inż. Kamiński Eugeniusz Nie
466 Wartość energetyczna biomasy roślinnej oraz projekt skojarzonego systemu energetycznego: piec na biomasę - wymiennik ciepła - suszarka rolnicza prof. dr hab. Kamiński Eugeniusz Nie
467 Badanie procesu rozpyłowego suszenia brzeczki słodowej w aspekcie jakości suszu i energochłonności dr hab. inż. Błażewicz Józef Nie
468 Opracowanie koncepcji i struktury numerycznej mapy gleb w skali 1:50000 na przykładzie arkusza Bogatynia dr hab. inż. Bogacz Adam Nie
469 Synteza zapachowych laktonów terpenoidowych prof. dr hab. inż. Wawrzeńczyk Czesław Nie
470 Ocena oddziaływania autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej dr inż. Dzikowska Teresa Nie
471 Społeczne motywy aktywizacji mieszkaniowej w strefie podmiejskiej Wrocławia dr inż. Warczewska Beata Nie
472 Rozkłady prawdopodobieństwa maksymalnych przepływów niskich dr Jakubowski Wojciech Nie
473 Generowanie numerycznego modelu terenu dla symulacji przepływu wody w dolinie rzeki dr inż. Gołuch Piotr Nie
474 Ocena sprawności systemu gospodarowania wodą przez regulowanie odpływu oraz z zasobów retencji własnej prof. dr hab. Nyc Krzysztof Nie
475 Modernizacja i odbudowa infrastruktury wiejskiego transportu drogowego dr hab. inż. Surowiecki Andrzej Nie
476 Ocena skuteczności działania Aminopielika Gold 530 EW w pszenicy ozimej uprawianej z siewu bezpośredniego dr hab. inż. Sowiński Józef Nie
477 Plonowanie buraka cukrowego uprawianego na oborniku i wermikompoście w warunkach wzrastających dawek azotu dr inż. Malak Dariusz Nie
478 Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na produktywność gleb po powodzi: wpływ na właściwości fizyczne gleb, wpływ na plonowanie buraka cukrowego dr inż. Zawieja Janina Nie
479 Wpływ konkurencji między jęczmieniem, owsem i pszenżytem w mieszankach uprawianych w zróżnicowanej ilości wysiewu na plon białka dr hab. inż. Sobkowicz Piotr Nie
480 Przydatność samokończącej odmiany bobiku do uprawy w mieszance z pszenżytem jarym dr hab. inż. Sobkowicz Piotr Nie
481 Wpływ czynników agrotechnicznych na porażenie pszenicy ozimej przez zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis) prof. dr hab. inż. Kordas Leszek Nie
482 Reakcja jęczmienia ozimego na zróżnicowane nawożenie azotem na tle różnego nawożenia organicznego w zmianowaniu; burak cukrowy, pszenica jara, jęczmień ozimy dr inż. Gandecki Ryszard Nie
483 Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na żyto ozime uprawiane w 35. letniej monokulturze dr inż. Gandecki Ryszard Nie
484 Rutwica wschodnia (Galega orientalis L.)- plonowanie, wartość pokarmowa dr inż. Możdżeń Edward Nie
485 Przygotowanie populacji wiesiołka dziwnego - Oenothera paradoxa (Hudziok) do oceny COBORU celem uznania jej za odmianę uprawną mgr inż. Nowak Wojciech Nie
486 Ocena wpływu promieniowania laserowego na materiały roślinne prof. dr hab. inż. Drozd Danuta Nie
487 Wpływ małych zbiorników wodnych na ilość rumowiska unoszonego w cieku i wartość denudacji jednostkowej dr inż. Szewrański Szymon Nie
488 Przepłukiwanie gruntów zasolonych za pomocą mikronawodnień dr inż. Drobny Aleksander Nie
489 Wpływ inwestycji hydrotechnicznych na ekosystem rzeki Smortawy dr inż. Adynkiewicz-Piragas Mariusz Nie
490 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich w miejscach przejścia mediów technicznych przez trasy wałów przeciwpowodziowych dr inż. Garlikowski Daniel Nie
491 Badanie własności antyfiltracyjnych geokompozytów i materiałów mineralnych stosowanych do uszczelnień wałów przeciwpowodziowych i składowisk odpadów dr inż. Garlikowski Daniel Nie
492 Badania porównawcze różnych typów tynków uszlachetnionych dr inż. Klin Stanisław Nie
493 Badania optymalizacji technologii betonów do warstw podbudów drogowych, na bazie kruszyw z recyklingu odpadów budowlanych mgr inż. Świerzko Robert Nie
494 Wykorzystanie i gospodarka wodami kopalnianymi prof. dr hab. inż. Czaban Stanisław Nie
495 Badania nad oddziaływaniem składowisk odpadów na środowisko dr inż. Fiałkiewicz Wiesław Nie
496 Zastosowanie popiołów lotnych do betonów hydrotechnicznych dr inż. Duber Andrzej Nie
497 Wpływ turystyki na środowisko glebowe obszarów górskich dr inż. Kocowicz Andrzej Nie
498 Badania glebowe w stałych punktach monitoringowych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego prof. dr hab. Szerszeń Leszek Nie
499 Ocena przydatności mniszka lekarskiego Taraxacum officinale jako rośliny wskaźnikowej całkowitych zawartości metali ciężkich oraz ich form rozpuszczalnych w glebach o różnym stopniu zanieczyszczenia prof. dr hab. inż. Karczewska Anna Nie
500 Metale ciężkie w profilach wybranych torfowisk górskich Sudetów dr hab. inż. Bogacz Adam Nie
501 Przestrzenne i profilowe zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych prof. dr hab. inż. Karczewska Anna Nie
502 Charakterystyka gleb Użytku Ekologicznego dr hab. inż. Kabała Cezary Nie
503 Mapy i charakterystyka gleb uroczysk Colin, Czaplice, Kumaki i Barkowo (Kotlina Żmigrodzka) dr hab. inż. Bogacz Adam Nie
504 Charakterystyka gleb w dolinie potoku Łacha (powiat Wołów) dr hab. inż. Bogacz Adam Nie
505 Badania monitoringowe skażenia gleb i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska, położonych na terenie miasta Wrocławia dr hab. inż. Bogacz Adam Nie
506 Ocena wielkości i rozprzestrzenienia skażeń gleb i roślin uprawnych metalami ciężkimi w otoczeniu składowiska osadów flotacyjnych dr hab. inż. Kaszubkiewicz Jarosław Nie
507 Wykonanie analiz składu chemicznego wody stagnującej na powierzchni upraw leśnych w Leśnictwie Juszczyn dr hab. inż. Kaszubkiewicz Jarosław Nie
508 Charakterystyka gleb rejonów dawnej eksploatacji złóż polimetalicznych na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich i ich form rozpuszczalnych prof. dr hab. Bogda Adam Nie
509 Modernizacja infrastruktury wiejskiego transportu drogowego prof. dr hab. inż. Hutnik Edward Nie
510 Wpływ terminu i sposobu zbioru na wartość użytkową nasion fasoli zwyczajnej prof. dr hab. inż. Kotecki Andrzej Nie
511 Dobór gatunków roślin ochronnych dla lucerny mieszańcowej w roku siewu dr hab. inż. Sowiński Józef Nie
512 Wartość przedplonowa grochu dla pszenicy ozimej odmiany Kobra prof. dr hab. inż. Kotecki Andrzej Nie
513 Reakcja odmian fasoli na dolistne dokarmianie mikroelementami dr inż. Janeczek Ewa Nie
514 Reakcja pszenżyta jarego Migo i Gabo na gęstość siewu dr hab. inż. Liszewski Marek Nie
515 Porażenie podstawy źdźbła pszenżyta jarego uprawianego po sobie i po mieszankach z jego udziałem prof. dr hab. Parylak Danuta Nie
516 Wpływ wieloletniej uprawy ziemniaka w specjalistycznych płodozmianach dwupolowych i monokulturze na zamątwiczenie gleby i plony bulw prof. dr hab. inż. Zimny Lesław Nie
517 Znaczenie produkcyjne gorczycy białej i nawożenia azotowego w uprawie buraka cukrowego prof. dr hab. inż. Zimny Lesław Nie
518 Cechy jakościowe brzeczki słodowej wysuszonej metodą rozpyłową prof. dr hab. inż. Peroń Stanisław Nie
519 Suszenie białka ziemniaczanego na paszę w złożu fontannowym prof. dr hab. inż. Peroń Stanisław Nie
520 Wpływ typu aparatu udojowego oraz wielkości i rozwiązania konstrukcyjnego kolektora na kształtowanie się parametrów doju maszynowego krów o dużej wydajności mlecznej prof. dr hab. inż. Wiercioch Marian Nie
521 Suszenie kostki z buraków ćwikłowych w złożu fontannowym prof. dr hab. inż. Peroń Stanisław Nie
522 Zmiany jakości nasion bobiku i jęczmienia podczas suszenia dr hab. inż. Konieczna Maria Nie
523 Określenie wartości opałowej wybranych rodzajów słomy w zależności od jej wilgotności prof. dr hab. Kamiński Eugeniusz Nie
524 Izoprenoidowe związki zapachowe mgr inż. Kowalska Katarzyna Nie
525 Wpływ merynosa australijskiego na płodność i cechy użytkowości merynosa polskiego prof. dr hab. Dubiel Andrzej Nie
526 Badania nad odruchami płciowymi, właściwościami nasienia, rozwojem osobniczym i wydajnością poubojową dzików i świniodzików prof. dr hab. Dubiel Andrzej Nie
527 Osnowa geodezyjna mapy numerycznej Wrocławia dr hab. inż. Osada Edward Nie
528 Test dokładności szybkich metod pomiarowych GPS w pomiarach deformacji obiektów inżynierskich dr hab. inż. Kontny Bernard Nie
529 Użytki rolne i leśne jako wyznaczniki struktury użycia ziemi na przykładzie Dolnego Śląska dr hab. inż. Klimczak Halina Nie
530 Statystyczno-kartograficzne studia rozmieszczenia wybranych elementów powierzchniowych środowiska dr hab. inż. Klimczak Halina Nie
531 Próba wyznaczenia lokalnego przebiegu geoidy na terenie KWB mgr inż. Kaczarewski Tadeusz Nie
532 Wpływ zbiorników małej retencji wodnej na ilość wynoszonych składników chemicznych i rumowiska z lessowej zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich prof. dr hab. inż. Sasik Józef Nie
533 Wpływ nawodnień ściekami z drożdżowni na wybrane właściwości gleby i czystość wód dr inż. Paruch Adam Nie
534 Modelowanie ruchu w gruncie wywołanego nawodnieniami wgłębnymi dr inż. Muzyka Roland Nie
535 Oddziaływanie robót konserwacyjnych na florę i faunę koryt wybranych cieków nizinnych dr hab. inż. Bondar-Nowakowska Elżbieta Nie
536 Wpływ geometrii sit żaluzjowych na efektywność czyszczenia w kombajnie zbożowym w aspekcie dostosowania do terenów nachylonych prof. dr hab. Banasiak Jan Tak
537 Technologia produkcji lizozymu z białka jaj kurzych - czynnika bakteriostatycznego w produkcji żywności prof. dr hab. Chrzanowska Józefa Tak
538 Synteza i badania biologiczne związków regulujących rozwój i zachowanie owadów dr Dams Iwona Nie
539 Wrażliwość na chemioterapeutyki bakterii izolowanych od cieląt i prosiąt ze schorzeniami układu oddechowego i pokarmowego dr hab. Rypuła Krzysztof Nie
540 Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnozowaniu zakażeń pestiwirusowych u zwierząt gospodarskich dr hab. Rypuła Krzysztof Nie
541 Porównanie dokładności orientacji zdjęć lotniczych na podstawie fotopunktów pomierzonych metodami: graficzną i GPS dr inż. Gołuch Piotr Nie
542 Aktywne funkcje sklejane jako narzędzie do realizacji dystynktywności znaków w procesie generalizacji kartograficznej dr hab. inż. Borkowski Andrzej Nie
543 Wpływ dodatku zeolitu do pasz na przebieg odchowu warchlaków i koncentrację amoniaku w pomieszczeniach warchlakarni prof. dr hab. Fuchs Bogusław Nie
544 Uwarunkowania geometryczno-fizyczne zastosowania światłowodów do testowania dalmierzy elektrooptycznych dr inż. Ćmielewski Kazimierz Nie
545 Problem wykorzystania polskich map topograficznych (1:10000) do budowy regionalnych systemów informacji przestrzennej dr inż. Bac-Bronowicz Joanna Nie
łącznie odwiedzin: 2535 w tym dzisiaj: 26 aktualnie on-line: 1 stronę utworzono w ciągu: 0.59 sek